ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM – Etap I

PRZYGOTOWANIE  INWESTYCJI
• Opracowanie koncepcji
• Wybór lokalizacji
• Analiza możliwości uzyskania stosownych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
• Analiza wykonalności ekonomicznej, prawnej i technicznej
• Koncepcja marketingowa
• Organizacja zakupu dziaΠki gruntu
• Badanie stanu prawnego nieruchomości
• Negocjacje ceny i warunków płatności
• Monitorowanie uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień i DWTZ
• Opracowanie wytycznych do budowlanego projektu koncepcyjnego
• Monitorowanie i nadzór nad uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę
• Dobór Wykonawców